WerkplekRisicoScan

Ga terug

Om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen, maakt Informens B.V. gebruik van de door haar ontwikkelde WerkplekRisicoScan en het bijbehorende plan van aanpak.

Per functiegroep stellen we vast welke werkgerelateerde gezondheidsrisico’s voorkomen. We beoordelen het risiconiveau en formuleren maatregelen om de risico’s te beheersen of op te heffen. Dit resulteert in een risicoprofiel per functiegroep. Met deze profielen heeft de organisatie een instrument in handen om richting te geven aan beleid en projecten om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beïnvloeden.

Het plan van aanpak kan gezien worden als een verdiepende Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) fysieke belasting, met daarin extra aandacht voor de mentale en fysieke eisen van het werk, de hulpmiddelen en het herstel.

De derde ring van het dashboard staat voor de werkomgeving, hulpmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen.