dat doen we op de volgende manier

Screening

…via de gevalideerde INFORMENS vragenlijsten voor medewerkers

Inzicht

…in gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid

Advies

…zowel individuele als organisatorische adviezen met betrekking tot inzetbaarheid ?>

Concrete acties

…middels een plan van aanpak met concrete maatregelen

Hoe het werkt 4