dat doen we op de volgende manier

Screening

…via de gevalideerde INFORMENS vragenlijsten voor medewerkers

Inzicht

…in gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid

Advies

…zowel individuele als organisatorische adviezen met betrekking tot inzetbaarheid ?>

Concrete acties

…middels een plan van aanpak met concrete maatregelen

Hoe het werkt 4

Meer weten?

Voor (meer) informatie neem contact op met
info@informens.nl of bel met 0499-201.000