Rapportages

Ga terug

Met onze enorme database en jarenlange ervaring hebben we een innovatieve rapportage weten te ontwikkelen.

De rapportage van Informens geeft een volledig beeld van de uitkomsten van het Preventief Medisch Onderzoek. De resultaten worden vergeleken met de benchmark van Informens. Deze benchmark wordt gevormd door meer dan 100.000 medewerkers binnen verschillende sectoren in Nederland en is representatief voor de beroepsbevolking in Nederland. Specifiek voor de organisatie wordt door middel van data-analyse bepaald welke thema’s de meeste impact hebben op het werkvermogen.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de onderzoeksgroep
  • het dashboard
  • de scores op werkvermogen, arbeidsgerelateerde gezondheid en leefstijl naar functie en leeftijd
  • de top 5 ter verbetering van de inzetbaarheid
  • conclusies en aanbevelingen op organisatie-, afdeling- en functieniveau.

Om de NES-score van een specifiek deelgebied te verbeteren, voeren we een regressieanalyse uit. Hierbij kijken we naar de relatie tot het werkvermogen en welke thema’s hierop de meeste impact hebben. De verbetering drukken we uit in een percentage.